تاریخ انتشار: 3 مهر 1393 - 9:03

دپارتمان ریاضیات مجتمع آموزشی شهید مهدوی شعار ارتقای سطح کیفیت آموزش ریاضیات را برای سال تحصیلی جدید در نظر گرفت

جلسه مدیران مقاطع با حضور مدیریت واحد آموزش در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۶ تشکیل شد،در این جلسه که با حضور یکی از متخصصین حوزه آموزش ریاضیات و با محوریت طرح ها و تجربیات ایشان در حوزه شیوه های جدید آموزش ریاضیات شکل گرفته بود،تصمیمات لازم اتخاذ و  ارتقای سطح کیفیت آموزش ریاضیات در سال تحصیلی جدید به عنوان اولویت برنامه های دپارتمان ریاضیات در نظر گرفته شد.