تاریخ انتشار: 16 اردیبهشت 1393 - 8:39

کارگاه آموزش تلفیقی

به نام خدا

در راستای به مشارکت گذاشتن تجربیات آموزشی همکاران در خصوص رویکرد آموزشی ساختن گرایی و روش یادگیری یاددهی تلفیقی با یکدیگر روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ کارگاه آموزشی از طرف مرکز آموزش مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای دبیران مقطع راهنمایی و دبیرستان منطقه ۱۲ برگزار شد.

در این کارگاه ضمن بحث و گفتگو و انجام فعالیت های گروهی درباره ی ضرورت، ماهیت و چگونگی یادگیری یاددهی تلفیقی ، شرکت کنندگان با فلسفه ی آموزش تلفیقی آشنایی پیدا کردند و با انجام فعالیت های گوناگون  عملا چگونگی برنامه ریزی برای یادگیری یاددهی تلفیقی را تجربه کردند. در انتها شرکت کنندگان با بازاندیشی  دستاوردهای خود را از کارگاه نظراتشان را به اشتراک گذاشتند و با طرح سوالات جدیدی که در ذهن ایشان شکل گرفته بود به بحث و گفتگو پرداختند.  پس از توزیع جزوات آموزشی مربوطه ،شرکت کنندگان با تکمیل فرم نظرسنجی و بازاندیشی، بازخورد خود را از کارگاه در اختیار برگزارکنندگان کارگاه قرار دادند.

شرکت کنندگان در انتها از فضای آموزشی مجتمع نظیر کلاس ها، آزمایشگاه ها و سایت مدرسه بازدید نمودند.