مجتمع آموزشی شهید مهدوی کیفیت بخشی مدارس غیر دولتی-سرکار خانم مهدوی

لزوم توجه به سطح علمی معلمین جهت بهبود کیفی آموزش

بی‌تردید عوامل بسیاری در بهبود یا کاهش کیفیت فرآیند پیچیده‌ای مانند آموزش نقش دارند. ولی تأثیرگذاری برخی از این عوامل به اندازه‌ای است که آن‌ها را از دیگر عوامل متمایز کرده و اهمیت خاصی به آن‌ها می‌بخشد. سطح علمی معلمین از جمله عواملی است که نقشی تعیین‌کننده در کیفیت آموزش دارد و تأثیرگذاری آن تا اندازه‌ای است که می‌تواند نبود ویا تأثیرات منفی عوامل دیگر را برطرف کند. بیشتر افراد در رویارویی با ناکارآمدی و یا مشکلات و چالش‌های سیستم‌های گوناگون آموزشی، مواردی چون نبود امکانات، ضعف مبنای نظری، نامناسب بودن راه‌کارهای آموزشی پیشنهادی هنگام عمل در کلاس و بسیاری از موضوعات دیگر را علت و دلیل ناتوانی سیستم آموزشی به‌کار گرفته‌شده در دست‌یابی به اهداف و رسیدن به موفقیت می‌دانند؛ ولی به تجربه ثابت شده است که پایین بودن سطح علمی معلمین و ناآشنا بودن آن‌ها با رویکردهای کیفی، نو و کارآمد است که بیشتر وقت‌ها به اُفت کیفیت آموزش منجر می‌شود. البته، در بسیاری از موارد، معلمین حتی همه‌ی تلاش‌شان را نیز به‌کار می‌گیرند و با همه‌ی وجود می‌خواهند که کارشان را به بهترین شکل ممکن انجام دهند ولی به دلیل ناآشنایی با رویکردهای نو و کیفی و یا عدم گذراندن دوره‌های ضروری، به نتیجه‌ی مطلوب دست پیدا نمی‌کنند.

     گفتنی است که طرح این موضوع به معنای نادیده گرفتن عوامل دیگر نیست بلکه به‌جهت نشان دادن نقش اثرگذار سطح علمی معلمین در تعیین سطح کیفی فرآیند آموزش است. بسیاری از نقص‌ها و کاستی‌های هر نوع سیستم آموزشی را می‌توان با نوآوری و با تکیه بر تجربه، دانش، آگاهی و توانایی معلمین برطرف کرد ولی وقتی مشکل از جانب خود معلمین باشد حتی درصورت مناسب و درست بودن عوامل موثر دیگر نیز نمی‌توان شرایط تحقق هدف‌های آموزشی را فرآهم کرد. در مواجه با بسیاری مشکلات آموزشی می‌توان با تغییر رویکرد و جایگزینی عوامل مناسب، چالش‌های به‌وجود آمده را برطرف کرد ولی هنگامی که سطح علمی معلمین ریشه‌ی مشکل یعنی پایین بودن کیفیت آموزش باشد، تغییر و جایگزینی معلمین ، راه‌حل و گزینه‌ی مناسبی نیست. احتمال زیادی دارد که بپرسید پس چه باید کرد؟ ویا چگونه با حفظ معلمین فعلی می‌توان کیفیت آموزش را ارتقاء داد.

     پاسخ روشن است: با ارتقاء سطح علمی معلمین ، آموزش شیوه‌


نظر شما