مجتمع آموزشی شهید مهدوی معرفی مرکز

“بسم الله الرحمن الرحیم”

فلسفه،رسالت و چشم انداز مرکز پژوهش های آموزشی شهید مهدوی

هر نظام یا سیستم فعال و پویا در طول عمر فعالیت های خود نیازمند اتاق فکری  است که تمام سوالات، چالش ها، نواقص و نقاط ضعف عملکردی خود را به آن ارجاع داده و این بخش با تمرکز بر روی رسالت، دغدغه ها و روش های حل مسأله که به پشتوانه بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب در این حوزه می باشد، پاسخ مسائل و چالش ها را نه تنها در اختیار سیستم مخاطب و طرف مشاوره خود قرار داده، بلکه انعکاس نتایج و دستاوردهای خود را جهت ارتقاء و کیفیت بخشی تمام سیستم های مشابه، منعکس نماید.

مجتمع آموزشی شهید مهدوی با ربع قرن تجربه در عرصه آموزش در کلیه سطوح تحصیلی با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی آموزش، تصمیم به تاسیس مرکز پژوهش های آموزشی (تعلیم و تربیت) شهید مهدوی نموده است تا با استفاده از نتایج و دستاوردهای پژوهشی این مرکز، مسیر کیفیت بخشی در عرصه آموزش را دنبال نماید و دستاوردهای پژوهشی خود را با برگزاری کارگاه های آموزش مجازی و حضوری، کنفرانس ها، سمینارها و انتشار کتاب و مجلات در اختیار دست اندرکاران عرصه آموزش قرار دهد.

از مهم ترین ارکان یک نظام آموزشی، شیوه و  روش آموزش می باشد که رسیدن به کمال و غایت آموزش منوط به اتخاذ روش های آموزشی صحیح و متناسب با شرایط دانش آموزان می باشد. کمینه آموخته ای که از مرور و بررسی شیوه های مختلف آموزشی در سرتاسر دنیا بدست می آید این است که پافشاری متعصبانه بر اتخاذ روش های آموزشی سنتی  و در برخی موارد ناکارآمد می تواند سبب ایجاد زمینه­ های عدم رشد و توسعه شیوه های آموزشی در نظام های مربوطه گردد. شاید حداقل دلیلی که بتوان دال بر ضرورت وجود انعطاف در اتخاذ شیوه های آموزشی متنوع دانست، تغییر تدریجی نسل ها است که این موضوع، هوشمندانه انتخاب کردن روش آموزش را ناگزیر می سازد.

مرکز پژوهش های آموزشی شهید مهدوی رسالت خویش می داند تا با شناخت و مطالعه گسترده در شیوه های گوناگون آموزشی و مطالعات تطبیقی در عرصه آموزش سایر کشورها و شناخت شرایط موجود نظام آموزشی کشور، نسبت به بومی سازی روش های کارآمد، پیشرو و نوین عرصه آموزش، گام  استواری در بنا نهادن نظام آموزشی متعالی در سطح کشور بردارد. این مرکز پژوهشی با هدف قراردادن حل و فصل مسائل و دغدغه های موجود در نظام جاری آموزشی، تلاش دارد به عنوان بازوی فکری نظام آموزشی کشور عمل کرده و به فراخور نیازمندی های آموزشی، تربیتی به دنبال راه حل مسائل به روز و دغدغه های واحد های آموزشی باشد.

 

front3

 

back2


نظر شما