مجتمع آموزشی شهید مهدوی سند ارزیابی مجتمع شهید مهدوی- مدرس و زرین شجاع

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بخش اول: مقدمه

که در آن حداقل این موارد ذکر شده باشند

 1. معرفی مختصر مجتمع شهید مهدوی
 2. ماموریت های مجتمع
 3. چشم اندازهای این مجتمع در شکل اهداف قابل اندازه گیری
 4. لزوم و اهمیت وجود یک سیستم ارزیابی و ارزشیابی یکپارچه که تمام واحدها و فعالیت های مجتمع را پوشش دهد.
 5. توضیح مختصر درباره ی سند حاضر
 6. انواع ارزیابی بکار رفته در این سند

 

بخش دوم:مرحله ی پیش ارزیابی

……

……

بخش سوم: مرحله ی ارزیابی

 1. استاندارد های ارزیابی ماموریت و چشم انداز حال حاضر مدرسه
 2. استاندارد های ارزیابی نیازسنجی بر اساس ماموریت و چشم انداز
 3. استاندارد های ارزیابی کیفیت سیستم مدیریتی[۱]: اطمینان حاصل کردن از تحقق ماموریت و چشم انداز مدرسه)
  1. استاندارد های ارزیابی کیفیت مدیریت منابع انسانی

i.     ارزیابی سند مدیریت منابع انسانی مجتمع

ii.     ارزیابی نوع و نحوه تعاملات کلامی و غیر کلامی اعضای مدرسه

iii.     ارزیابی سیاستها و برنامه های  توسعه دانش و مهارت این واحد

iv.     استانداردهای ارزیابی سیاست ها استانداردهای ارزیابی سیاست های جذب معلم با هماهنگی مدیریت آموزشی

v.     استانداردهای ارزیابی سیاست های جذب کارکنان دیگر به تفکیک هر واحد

vi.     استانداردهای ارزیابی و محاسبه بهره وری کارکنان

vii.     ارزیابی برنامه های ریکاوری ، ورزشی و تفریحی برای کارکنان مدرسه

viii.     استانداردهای ارزیابی نیازسنجی های این واحد

ix.     استانداردهای ارزیابی اهداف مجتمع برای بهبود کیفیت مدیریت مجتمع

x.     استانداردهای ارزیابی طرح های اجرایی

xi.     استانداردهای ارزیابی نتایج عملکرد

xii.     استانداردهای ارزیابی فرایندهای اجرای طرح تا حصول نتیجه

xiii.     ارزیابی نحوه و میزان مشارکت دانش آموزان در مدیریت منابع انسانی مدرسه

xiv.     ارزیابی تاثیر نتایج در دیگر واحدها

xv.     نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

xvi.     استانداردهای ارزیابی گزارش نویسی و مستند سازی این واحد(تنوع روش های هنری ،آماری و غیره…)

xvii.     …

 

 

 1. استاندارد های ارزیابی کیفیت مدیریت منابع مالی و بودجه

i.     استانداردهای ارزیابی ارزیابی سند مدیریت منابع مالی و بودجه

ii.     استانداردهای ارزیابی سیاست ها

iii.     استانداردهای ارزیابی اهداف

iv.     استانداردهای ارزیابی طرح های اجرایی

v.     استانداردهای ارزیابی نتایج عملکرد

vi.     استانداردهای ارزیابی فرایندهای اجرای طرح تا حصول نتیجه

vii.     ارزیابی نحوه و میزان مشارکت دانش آموزان در مدیریت منابع مالی مدرسه

viii.     ارزیابی تاثیر نتایج در دیگر واحدها

ix.     استانداردهای ارزیابی سیستم حسابداری مدرسه

x.     استانداردهای ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

xi.     ارزیابی سیاستها و برنامه های  توسعه دانش و مهارت این واحد

xii.     استانداردهای ارزیابی گزارش نویسی و مستند سازی این واحد(تنوع روش های هنری ،آماری…)

xiii.     …

 

 1. استانداردهای مدیریت مصرف مواد و انرژی در مدرسه

i.     استانداردهای ارزیابی سیاست ها

ii.     استانداردهای ارزیابی اهداف

iii.     استانداردهای ارزیابی طرح های اجرایی

iv.     استانداردهای ارزیابی نتایج عملکرد

v.     استانداردهای ارزیابی فرایندهای اجرای طرح تا حصول نتیجه

vi.     ارزیابی تاثیر نتایج در دیگر واحدها

vii.     ارزیابی مصرف بهینه انرژی

viii.     ارزیابی مدیریت مصرف آب

ix.     ارزیابی مدیریت پسماند و زباله

x.     ارزیابی مدیریت مصرف کاغذ و دیگر لوازم تحریر

xi.     ارزیابی نحوه و میزان مشارکت دادن دانش آموزان در این واحد

xii.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

xiii.     استانداردهای ارزیابی گزارش نویسی و مستند سازی این واحد

xiv.     اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای آینده

xv.     پیش بینی نیازها،چالش ها، و فرصت ها برای رسیدن به اهداف آینده

xvi.     نقشه ی راه و برنامه ریزی اجرایی برای رسیدن به آن اهداف

 

 

 1. استاندارد های ارزیابی کیفیت مدیریت توسعه و نگهداری فضاهای آموزشی و غیر آموزشی مدرسه

i.     استانداردهای ارزیابی سیاست ها

ii.     استانداردهای ارزیابی اهداف

iii.     استانداردهای ارزیابی طرح های اجرایی

iv.     استانداردهای ارزیابی نتایج عملکرد

v.     استانداردهای ارزیابی فرایندهای اجرای طرح تا حصول نتیجه

vi.     ارزیابی تاثیر نتایج عملکرد این واحد در دیگر واحدها

vii.     مدیریت ارزیابی کتابخانه

viii.     ارزیابی مسجد و نمازخانه مدرسه

ix.     ارزیابی بهره بری از فضاهای پرت

x.     ارزیابی زمین بازی بچه ها

xi.     ارزیابی اردوگاه و فعالیت های مربوط

xii.     ارزیابی طراحی برای صدا

xiii.     ارزیابی فضای سبز مدرسه

xiv.     ارزیابی موزه ها و فضاهای هنری

xv.     استانداردهای ارزیابی گزارش نویسی و مستند سازی این واحد

xvi.     ارزیابی سیاستها و برنامه های  توسعه دانش و مهارت این واحد

xvii.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

xviii.     ارزیابی نحوه و میزان مشارکت دانش آموزان در این واحد

xix.     تعمیرات و نگهداری تجهیزات و تاسیسات ساختمان(غیر از سیستم های کامپیوتری)

 1. تعمیرات کف پوش و نمای ساختمان
 2. لوله کشی های آب و گاز
 3. برق کشی ساختمان
 4. ….

xx.     ارزیابی دکوراسیون

xxi.     ارزیابی نگهبانی

xxii.     ارزیابی رفتگران و خدمه

xxiii.

 1. استاندارد های ارزیابی کیفیت مدیریت آموزشی:

i.     ارزیابی برنامه فعالیت ها و نقشه ی راه این واحد

ii.     ارزیابی سیاست گذاری

 1. سیاست های نیازسنجی این واحد
 2. سیاستهای جذب همکاران آموزشی با همکاری مدیریت منابع انسانی
 3. سیاستهای جذب و ثبت نام دانش آموز
 4. سیاستهای زبان آموزی
 5. سیاستهای تعامل و چیدمان کادر آموزشی با همکاری مدیریت منابع انسانی
 6. سیاستهای ارزشیابی
 7. سیاستهای تعامل آموزشی با مدارس و نهادهای ملی و بین المللی
  1. تعامل با اداره آموزش و پرورش
  2. تعامل با ادارات دیگر
  3. تعامل با مدارس دیگر
  4. تعامل با دانشگاه ها
  5. تعامل با سازمان های بین المللی مثل یونسکو
  6. تعامل  با کنفرانس های ملی و بین المللی
 8. سیاست های صداقت آکادمیک

iii.     ارزیابی برنامه زمانی این واحد برای دروس و دوره های هر مقطع

iv.     طراحی برنامه ریزی اجرایی [۲]

v.     ارزیابی فرایند نظارت این واحد برای اطمینان حاصل کردن از اجرای  برنامه های آموزشی و ارزشیابی و ارزیابی مدرسه

vi.     استانداردهای ارزیابی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای آینده

vii.     پیش بینی نیازها،چالش ها، و فرصت ها برای رسیدن به اهداف آینده

viii.     نقشه ی راه و برنامه ریزی اجرایی برای رسیدن به آن اهداف

ix.     ارزیابی نحوه و میزان مشارکت دانش آموزان در واحد مدیریت آموزش

x.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

xi.     ارزیابی سیاستها و برنامه های  توسعه دانش و مهارت این واحد

 

 

 

 1. استاندارد های ارزیابی کیفیت برنامه ریزی آموزشی مدرسه
  1. ارزیابی مبانی نظری و فلسفی (جهان بینی، هستی شناسی…) دیدگاه نسبت به

 

i.     ویژگی های دانش آموز بعنوان یک انسان

ii.     طبیعت

iii.     رابطه ی انسان و طبیعت

iv.     مبانی جامعه شناسی

v.     سیستم

vi.     دیدگاه نسبت به تفکر و تعقل

vii.     دیدگاه نسبت به دانش

viii.     دیدگاه نسبت به یادگیری و دیدگاه شناخت شناسی

ix.     نقش یادگیرنده

x.     روش های یادگیری و آموزش و اصول حاکم بر آنها

xi.     نقش محتوا

xii.     نقش ابزار کمک آموزشی

xiii.     نقش آموزه های بومی

xiv.     محیط یادگیری

xv.     نقش خانواده

xvi.     نقش معلم

xvii.     نقش دیگر اعضای مدرسه

xviii.     ارزشیابی و اصول حاکم بر آنها

xix.     اصول حاکم بر برنامه ی آموزشی و فرایند اولید آن

xx.     سیاست ها و الزامات اجرایی

xxi.     فرایند و چگونگی ارزیابی

xxii.     دیدگاه نسبت به سیستم

xxiii.     فرایند تغییر نگرش و رفتار

 

 

 1. جلسات گروهی[۳]

                                                     i.     جدول و برنامه جلسه ی برنامه ریزی مشارکتی[۴]

                                                   ii.     فرم صورت جلسه ی جلسات گروهی[۵]

                                                  iii.     فرم گزارش جلسات گروهی برای مدیریت[۶]            

 

 1. برنامه آموزشی مکتوب[۷]
 1. جدول ساعات آموزشی راهنمایی[۸]
 2. جدول  برنامه ریزی عمودی افقی بسترهای جهانی [۹]
 3. فرم پایش جدول برنامه ریزی عمودی افقی بسترهای جهانی[۱۰]
 4. برنامه ریزی عمودی افقی واحدهای پژوهشی راهنمایی[۱۱]
 5. برنامه ریزی عمودی افقی مهارت های یادگیری[۱۲]

 

 

 1. محتوا و منابع انتخاب شده برای دروس مختلف
 2. استانداردهای آموزش و یادگیری در برنامه آموزشی

 

i.     جدول طرح درس سالیانه[۱۳]

ii.     فرم خام یونیت پلنر[۱۴]

iii.     فرم خام طرح درس مبحثی [۱۵]

iv.     فرم خام طرح درس روزانه [۱۶]

 

 1. استانداردهای ارزیابی سیستم ارزشیابی ، پایش و ارزیابی [۱۷] فرایند آموزش و یادگیری

i.     ارزیابی سند ارزشیابی

ii.     ارزیابی فرایند ارزشیابی ارزیابی یادگیری

i.     برنامه هفتگی مشاهدات کلاسی  [۱۸]

ii.     گزارش مشاهدات هفتگی[۱۹] ، ماهیانه و سالانه

iii.     بازخورد و پیشنهاد

 

 1. استاندارد های ارزیابی کیفیت آموزش و یادگیری شامل استانداردهای ارزیابی…
  1. کیفیت آموزش و یادگیری معلمان
  2. آموزش و یادگیری دانش آموزان
  3. کیفیت آموزش و یادگیری پرسنل آموزشی
  4. کیفیت آموزش و یادگیری پرسنل غیر آموزشی
  5. کیفیت آموزش و یادگیری اولیا
  6. اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری (بر اساس گزارشات واحد ارزیابی) در آینده
  7. پیش بینی نیازها،چالش ها، و فرصت ها برای رسیدن به اهداف آینده
  8. نقشه ی راه و برنامه ریزی اجرایی برای رسیدن به آن اهداف
  9. نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 

 1. استانداردهای ارزیابی تولیدات علمی و پژوهشی مدرسه
  1. استانداردهای ارزیابی واحد های تولیدات علمی کنونی و گذشته مجتمع
  2. مقالات

i.     استاندارد های ارزیابی عملکرد واحد پژوهش مجتمع

ii.     استاندارد های ارزیابی پژوهش های صورت گرفته در مجتمع توسط کادر پژوهشی[۲۰]

iii.     ارزیابی انتشارات مجتمع(کتابها،مجلات،نرم افزارها …)

iv.

 1. استانداردهای ارزیابی سند تدوین شده نقشه تولید علم مجتمع( یک سند باید برای این منظور تدوین شود که حداقل شامل موارد زیر باشد)

i.     مبانی نظری مدرسه نسبت به علم

ii.     مبانی نظری مدرسه نسبت به پژوهش و روش های آن

iii.     مشخص کردن حوزه و یافته های مورد نیاز مدرسه

iv.     افراد و منابع مورد نیاز

v.     برنامه ی زمانی تولید

vi.     روند تولید (و در صورت اضطرار ترجمه مطالب مورد نیاز)

vii.     ابلاغ نتایج به واحدهای ذی نفع و فرایند بررسی یافته از نظر کارایی و مقرون به صرفه بودن

viii.     فرایند تعامل با واحد مورد نظر برای طراحی نقشه عملی کردن یافته های

ix.     فرایند بکار گیری یافته های

x.     ارزیابی و پژوهش دوباره نتایج و چرخه سیر تکامل یافته های تولید شده

xi.     اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای بهبود کیفیت و تسریع تولید علم در آینده

xii.     پیش بینی نیازها،چالش ها، و فرصت ها برای رسیدن به اهداف آینده

xiii.     نقشه ی راه و برنامه ریزی اجرایی برای رسیدن به آن اهداف

 

 1. استاندارد های ارزیابی محیط پشتیبان یادگیری
  1. سیاستهای مدیریت بحران

i.     ارزیابی سند تدوین شده این سیاست ها

ii.     ارزیابی آموزش های مدیریت بحران

iii.     ارزیابی تعاملات مدرسه با نهادهای مدیریت بحران همچون حلال احمر، آتشنشانی

iv.     ارزیابی تجهیزات کمک های اولیه ، آـشنشانی و غیره

v.     ارزیابی مستند سازی و نحوه گزارشات این مستندات

vi.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 1. سیاست های امنیتی

i.     ارزیابی سند تدوین شده این سیاست ها

ii.     ارزیابی آموزش های امنیتی

iii.     ارزیابی تعاملات آموزشی مدرسه با نهادهای امنیتی چون نیروی انتظامی و فتا

iv.     امنیت اطلاعات حرفه ای مدرسه

v.     امنیت اینترنتی و سیستم مجازی

vi.     امنیت فیزیکی دانش آموزان

 1. در مسیرهای رفت و آمد داخل مدرسه
 2. در مسیرهای رفت و آمد خارج از مدرسه
  1. ارزیابی رفتار کادر مسئول سرویس های حمل و نقل مدرسه
  2. ارزیابی فنی سرویس ها ی حمل و نقل
  3. ……
 3. هنگام کار با ابزار مختلف
 4. در محیطهای ورزشی

vii.     ارزیابی مستند سازی و نحوه گزارشات این مستندات

viii.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 1. سیاست های بهداشتی

i.     ارزیابی سند تدوین شده این سیاست ها بر اساس مبانی نظری مدرسه

ii.     ارزیابی آموزش های بهداشتی

iii.     ارزیابی سیاست های بیمه ای دانش آموزان و دیگر اعضای مدرسه

iv.     بهداشت روانی دانش آموزان و کارکنان مدرسه

v.     بهداشت صوتی

vi.     بهداشت بصری

vii.     بهداشت رژِیم غذایی

viii.     بهداشتت سرویس غذاخوری

ix.     سرویس های بهداشتی

x.     سرویس های آبخوری

xi.     بهداشت از لحاظ ارگونومی

xii.     بهداشت در اردوها ی (علمی، تفریحی، ورزشی…)

xiii.     ارزیابی تعاملات مدرسه با مراکز درمانی و بهداشتی

xiv.     ارزیابی تعاملات مدرسه با شهرداری

xv.     ارزیابی مستند سازی و نحوه گزارشات این مستندات

xvi.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 1. سیاستها و فرایند تعامل خانه و مدرسه

i.     ارزیابی سند تدوین شده این سیاست ها

ii.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 1. برنامه های آموزش خانواده( فرزند پروری و غیره)

i.     ارزیابی سند تدوین شده این سیاست ها

ii.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 1. فعالیت های فوق برنامه

i.     نمایشگاه ها

ii.     کلاس های خلاقیت

iii.     کلاس های هنری

iv.     ارزیابی آموزش های زیست محیطی

v.     کلاس های آزاد کامپیوتر(بر اساس علاقه شخصی دانش آموزان)

vi.     ارزیابی اردو های علمی

vii.     ارزیابی اردو های تفریحی سیاحتی

viii.     ارزیابی المپیاد ها و مسابقات و کنفرانس های ملی و بین المللی

ix.     ارزیابی بازدید ها ی مدرسه از مناطق محروم

x.     ارزیابی کنفرانس ها و همایش های داخل مدرسه

xi.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 1. استانداردهای ارزیابی عملکرد واحد تکنولوژِی در زمینه

i.     تدوین سند توسعه تکنولوژی مدرسه

ii.     ارزیابی سیاستها و برنامه های  توسعه دانش و مهارت این واحد

iii.     سیستم پایش و ارزشیابی پیشرفت های تکنولوژِی آموزشی ( و غیر آموزشی مرتبط با مجتمع)

iv.     برنامه بازدید و عملکرد هفتگی ، ماهیانه و سالانه

v.     وبسایت مدرسه

vi.     نگهداری از تجهیزات ( کامپیوتر،تخته هوشمند، ویدئو پروژکتور و غیره)

vii.     مجهز کردن کامپیوترها به نرم افزارهای مورد نیاز

viii.      نگهداری تخته های هوشمند

ix.     ارزیابی میزان و نحوه مشارکت دانش آموزان در برنامه ریزی و پیشبرد برنامه های این واحد

x.     میزان و نحوه نیازسنجی های پژوهشی در زمینه تکنولوژی

xi.     توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش های توسعه ای و انتقادی در زمینه تکنولوژی

xii.     حمایت و ترغیب نوآوری ها در زمینه تکنولوژی در واحد های مختلف

xiii.      تامین منابع علمی مرتبط با تکنولوژی آموزشی و غیر آموزشی

xiv.     ارتقاء سطح کاربرد تکنولوژی آموزشی در مجتمع

xv.     ارتقاء سطح آگاهی اعضای مجتمع در رابطه با تکنولوژی های نوین مربوط به هر واحد

xvi.     هدفمند نمودن تولید رسانه های آموزشی

xvii.      پیشنهاد و طراحی دوره های آموزشی برای واحدهای مختلف

  1. استانداردهای ارزیابی واحد مشاوره، پرورشی، و معارف در زمینه هایی چون

i.     ارزیابی سند همکاری مشارکتی وواحدهای معارف، پرورشی، و مشاوره

ii.     ارزیابی سیاستها و برنامه های  توسعه دانش و مهارت این واحد

iii.     ارزیابی اهداف مشترک این واحد ها

iv.     ارزیابی فرایند اجرایی کردن اهداف

v.     ارزیابی برنامه های زمانبندی

vi.     ارزیابی فرایند و روش ارزیابی/ارزشیابی  نتیجه ی عملکرد این واحدها در بهبود اخلاق و مهارتهای فردی و اجتماعی دانش آموزان

vii.     ارزیابی محتوا ، روش و قالب گزارش های این واحد ها

viii.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 1. استاندارد های ارزیابی سیاست ها و عملکرد دپارتمان ارزیابی و ارزشیابی مدرسه
  1. ارزیابی سند ارزشیابی مدرسه
  2. ارزیابی سیاستها و برنامه های  توسعه دانش و مهارت این واحد
  3. ارزیابی سند ارزیابی مدرسه
  4. ارزیابی تعامل این دپارتمان با واحدهای مختلف
  5. ارزیابی فرایند ارزشیابی
  6. ارزیابی فرایند ارزیابی
  7. ارزیابی مکان و نحوه برگزاری آزمون ها
  8. ارزیابی محتوی و شکل آزمون ها
  9. ارزیابی نتایج آزمون های مختلف
  10. برنامه هفتگی نظارت
  11. ارزیابی سیاست های تقویت و توسعه دپارتمان ارزیابی
  12. ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه
  13. گزارش نظارت هفتگی، ماهیانه و سالانه

i.     در سایت

ii.     به مدیریت مجتمع

iii.     به واحد ارزیابی شده

iv.     در ماهنامه های مجتمع

v.     روش گزارش نویسی

 

 1. استانداردهای ارزیابی روابط عمومی مجتمع در زمینه
  1. ارزیابی سیاستها و برنامه های  توسعه دانش و مهارت این واحد
  2. ایجاد و توسعه کانال های ارتباطی با اولیا
  3. ایجاد و توسعه کانال های ارتباطی با نهادهای دولتی و غیر دولتی
  4. ایجاد و توسعه کانال های ارتباطی با نشریات و رسانه ها
  5.  مدیریت برنامه های زمانی رویدادهای مدرسه
  6. مدیریت اعلان ها و فراخوان ها در داخل و خارج از مدرسه
  7. پایش و ثبت تاثیرات مدرسه در خانه و خانواده دانش آموزان
  8. ثبت و انتقال پیشنهادهای اولیا و افراد خارج از مدرسه به واحدهای مختلف
  9. ارزیابی عملکرد منشی ها و نحوه ی پاسخگویی آنان
  10. پیگیری پاسخگویی به بخشنامه ها و فراخوان های مختلفی که از نهادهای دیگر به مدرسه ارسال میشوند
  11. تحلیل گفتمان و ارزیابی نحوه تعامل و پاسخگویی تمام افراد مجتمع با همدیگر و ارباب رجوع
  12. ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 

 1. ارزیابی عملکرد انجمن های فعال در مدرسه
  1. انجمن خیرین

i.     ارزیابی سند چشم انداز انجمن

ii.     ارزیابی برنامه جلسات

iii.     برنامه ها و ساز وکارهای اجرایی کردن برنامه ها

iv.     ارزیابی نحوه و میزان مشارکت دانش آموزان و اولیا در این انجمن

v.     گزارش نویسی و مستند سازی فعالیت ها

vi.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 1. انجمن اولیا و مربیان

i.     ارزیابی سند چشم انداز انجمن

ii.     ارزیابی برنامه جلسات

iii.     برنامه ها و ساز وکارهای اجرایی کردن برنامه ها

iv.     ارزیابی نحوه و میزان مشارکت دانش آموزان در این انجمن

v.     گزارش نویسی و مستند سازی فعالیت ها

vi.     ارزیابی نیازسنجی های پژوهشی در این زمینه

 

 

 1. ……

بخش چهارم: مرحله ی پس ارزیابی

در این مرحله در یک همایش نتایج ارزیابی واحد ارزیابی و خود ارزیابی ها با حضور نمایندگانی از واحدهای مختلف بررسی می شود و تحلیل های این گفتگو ها ثبت میشوند

برنامه ی پیشنهادی برای این مرحله طراحی شود

و…..

 

بخش پنجم: مرحله ی تدوین گزارش نهایی ارزیابی :

 

بخش ششم: سیاستگذاری و طراحی  برای سال آینده

 

 

 

[1] اگر همه واحد ها بدانند که واحد مدیریت مجتمع هم خود را از ارزیابی مصون نمی داند با دلگرمی بیشتری به کار ادامه میدهند و  ارزیابی عملکرد آنها توسط یک واحد نظارتی مجزا برایشان تهدید آمیز یا توهین آمیز نخواهد بود

 

[2] پل ارتباطی بین واحد آموزش بعنوان چشم و مغز مدرسه و دیگر بخش ها باید مستحکم تر شود. هنوز آنطور که باید این اعصاب ارتباطی خوب شکل نگرفته اند.

 

[3]collaborative planning

[4]Collaborative meeting schedule

[5]Collaborative planning log  Template

[6]Weekly report of MYP collaborative meetings for management

[7]Written curriculum

[8]School time table

[9]Global Context Scope & Sequence

[10]GCs Monitoring Chart ( MYP1 & MYP3)

[11]MYP Vertical Horizontal Planning

[12]ATL Vertical horizontal Planning

[13]Curriculum map template

[14]Unit Planner template

[15]Course description template

[16]Lesson plan template

[17] Standard C4: Assessment/ observation / evaluation

[18]Observation weekly schedule

[19]Observation report templates

 

[20]پیشنهاد می شود همه ی کادر مدرسه در جریان قرار گیرند که اگر با نام مدرسه بعنوان موسسه پشتیبان و هماهنگی مدرسه پژوهش ها و ابداعات خود را منتشر کنند امتیاز و پاداشی از سوی مدرسه برای آنان در نظر گرفته شود. با شناختی که از کادر فعال این مدرسه پیدا کرده ام یک ظرفیت عظیم در آن نهفته است و میتواند مدرسه را به یکی از قطب های قوی تولید علم در کشور تبدیل کند


نظر شما


نويسنده ديدگاه : مونا
|
|
1393-6-30

سلام خسته نباشید پدر من مستخدم مدرسه ابتدایی بوده و امسال بازنشست شد از پدرم مقاله ارزشیابی میخواهند اما من هیچی نمیدونم میشه کمکم کنید واسش یک مقاله ارزشیابی بنویسم تورو خدا خیلی واجبه زود جواب بدید


نويسنده ديدگاه : هادی حسینی
|
|
1393-6-31

سلام وقتتون بخیر
من همکارتونم و در استان چهارمحال و بختیاری خدمت میکنم و دانشجوی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهانم، به سرفصلهای سندتون که نگاه کردم بنظرم خیلی جالب و به درد بخوره میشه خواهش کنم اگه امکانش هست فایلشو واسم بفرستین ؟ ممنون میشم