تاریخ انتشار: 3 شهریور 1393 - 11:23

روابط عمومی مجتمع آموزشی شهید مهدوی به صورت رسمی و تخصصی شکل می گیرد

در راستای تعریف و تشکیل نقش روابط عمومی در مجتمع آموزشی شهید مهدوی،جلسه مصاحبه ای با حضور مدیریت مجتمع آموزشی شهید مهدوی،مدیریت واحد آموزش ومدیریت روابط عمومی جهاددانشگاهی دانشگاه شریف و جمعی از نخبگان عرصه روابط عمومی و علوم اجتماعی در تاریخ۱۲/۶/۱۳۹۳ تشکیل خواهد شد.

روابط عمومی به صورت خلاصه در فایل پیوست معرفی گردیده است.

جزوه روابط عمومی