تاریخ انتشار: 3 شهریور 1393 - 8:42

دپارتمان “فلسفه برای کودکان و نوجوانان” در مجتمع آموزشی شهید مهدوی تشکیل شد

دپارتمان “فلسفه برای کودکان و نوجوانان” در مجتمع آموزشی شهید مهدوی تشکیل شد

دپارتمان فلسفه مجتمع آموزشی شهید مهدوی در واحد آموزش به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد،از اولین اقدامات این دپارتمان ، نقد و بررسی کتاب های فبک(گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)شامل لیزا،لیلا،پیکسی،داستان هایی برای فکرکردن وارتباط با کودکان از طریق داستان و همچنین کتاب تفکرو سبک زندگی آموزش و پرورش بود.

تابستان۱۳۹۳