تاریخ انتشار: 2 شهریور 1393 - 13:17

اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۳ معرفی شد

“فهرست اولویت های پژوهشی پیشنهادی به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها “

جناب آقای …
مدیر کل محترم استان …

باسلام و احترام
در راستای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های پژوهشی استان‌ها، گسترش و تعمیق همکاری‌ها و هماهنگی بین استانی، توجه به اولویت‌های واقعی و ضروری نظام آموزشی، پیشگیری از اجرای تحقیقات موازی و یا نسبتاً مشابه، تبادل یافته‌ها و نتایج بین مراکز و واحدهای تحقیقاتی، پاسخ به نیازهای کشور، فعال‌سازی شورای تحقیقات و استفاده از یافته¬های پژوهشی منطقه‌ای در برنامه‌ریزی‌های ملی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، به نمایندگی از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، فهرست اولویت‌های مورد نظر که از پیشنهادهای ادارات کل استان‌ها (موضوع بخشنامه شماره ۱۷۴۰۳/۱/۱۰۱ مورخ ۲۵/۷/۹۱، با حذف یا ادغام موارد تکراری و مواردی مانند ارزشیابی کتاب‌های جدید التالیف که توسط پژوهشگاه انجام خواهد شد) اخذ شده است، را برای اجرا به تفکیک استان به شرح پیوست پیشنهاد و توجه ادارات کل را به نکات زیر معطوف می‌دارد:
۱- رویکرد اولویت‌ها، ناظر بر جنبه‌های کاربردی و اجرایی و عنایت به مفاد سند تحول بنیادین، برنامه درس ملی، احکام برنامه پنجم، سیاست¬های کلی آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و نیازهای آموزش و پرورش آن استان و کشور است.
۲- بررسی پیشنهاده (پرپوزال)، همچنین تعیین مجری و ناظر (حتی‌الامکان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های آن استان) بر عهده شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان خواهد بود.
۳- در انتخاب نمونه پژوهشی، سطح ملی مورد نظر باشد، به طوری که علاوه بر آن استان حداقل (۶-۵) استان دیگر نیز در نظر گرفته شوند تا ضمن تقویت همکاری و تعامل پژوهشی بین استانی، بهره گیری سایر استانها از نتایج مقدور و امکان تعمیم‌یافته‌ها و استفاده از نتایج در سطح کشوری مقدور باشد.
۴- در کلیه پژوهش‌ها مرور آخرین تحقیقات، تجربیات سایر کشورها، مطالعه تطبیقی و ارائه پیشنهادهای کاربردی مورد تأکید است.
۵- برای تسهیل در اجرای طرحها و در صورت نیاز استان و پژ‍وهشگران مجری، پژوهشگاه حتی المقدور زمینه ارائه کمک های علمی، اطلاعاتی و ارتباطی لازم را فراهم خواهد نمود.
۶- یک نسخه از لوح فشرده گزارش نهایی و پیشنهادهای اجرایی مربوط را برای اشاعه و کاربست یافته ها و همچنین تجهیز بانک اطلاعات پژوهشی به این پژوهشگاه ارسال فرمایید.

دکتر مجید قدمی
رییس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

فهرست اولویت های پژوهشی پیشنهادی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش