تاریخ انتشار: 2 شهریور 1393 - 13:10

اولویت های پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۳ معرفی شد

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، کمیته علمی و پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش اولویت‌های پژوهشی سال ۹۳ این شورا را اعلام کرد.

عناوین اولویت‌های پژوهشی سال ۹۳شورای عالی آموزش و پرورش به شرح زیر است:

طراحی الگوی نظارت و ارزیابی اجرای برنامه های تحول بنیادین آموزش وپرورش.

طراحی نظام رتبه بندی مدارس.

طراحی ساز و کار های نهادینه سازی وهمگانی شدن بیانیه ارزش‌های سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش.

ارزشیابی کتاب‌های جدیدالتالیف ریاضی پایه‌های اول تا چهارم ابتدایی از منظر هم سویی با برنامه درسی ملی.

تدوین شاخص‌های بهره وری منابع انسانی در آموزش وپرورش.

تدوین طرح جامع آموزش و پرورش روستایی و عشایری.

آسیب شناسی اجرای طرح‌های  آزمایشی در سطوح مختلف آموزش و پرورش.

طراحی الگوی عملیاتی اقتصاد مقاومتی در آموزش وپرورش.

تعیین و تبیین  سهم آموزش و پرورش در فرایند توسعه کشور و کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی.

دلالت‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه زیر نظام‌های سند تحول.

تدوین استانداردهای الگوی لباس و پوشش مناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی ویژه معلمان و دانش آموزان دختر و پسر در دوره‌های مختلف تحصیلی.

تدوین شاخص‌های فعالیت های تربیتی و فرهنگی مدارس به تفکیک دوره های تحصیلی.

شورای عالی آموزش و پرورش از پژوهشگران توانمند و علاقه مند به تحقیق در حوزه تعلیم و تربیت  دعوت کرد تا  پیشنهاده پژوهشی خود را در مورد هریک از اولویت‌های پژوهشی اعلام شده به آدرس الکترونیکی supcoedu@gmail.com   ارسال یا به آدرس پستی:  تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه، ساختمان علاقه مندان، طبقه چهارم، شورای عالی آموزش و پرورش، مدیریت پژوهش های راهبردی تحویل دهند.

شورای عالی آموزش و پرورش شرایط و ضوابط پذیرش پیشنهادهای پژوهشی  (PROPOSAL) را اعلام کرد

عقد قرارداد پژوهشی فقط با اعضای هیئت علمی یا موسسات علمی پژوهشی امکانپذیر است.

هر پژوهشگر تنها مجاز به ارسال یک پیشنهاده پژوهشی(Proposal) است.

با پژوهشگرانی که پیشنهاده پژوهشی آنان پس از طی مراحل داوری حائز امتیازات و شرایط لازم باشد طبق ضوابط مربوط قرارداد منعقد خواهد شد.

هزینه اجرای پروژه ی پژوهشی متناسب با موضوع، جامعه، حجم کار، فراوانی داده‌ها و روش پژوهش توسط پیشنهاد دهنده پیش بینی می شود و تصویب نهایی آن به عهده کمیته پژوهشی شورای عالی می باشد.

استفاده از فرمت ارائه پیشنهاده پژوهشی در تدوین و تنظیم پیشنهاده پژوهشی الزامی است.