best
دپارتمان ریاضیات مجتمع آموزشی شهید مهدوی شعار ارتقای سطح کیفیت آموزش ریاضیات را برای سال تحصیلی جدید در نظر گرفت فراخوان پژوهشی روابط عمومی مجتمع آموزشی شهید مهدوی به صورت رسمی و تخصصی شکل می گیرد دپارتمان “فلسفه برای کودکان و نوجوانان” در مجتمع آموزشی شهید مهدوی تشکیل شد برنامه درسی هنر و برنامه درسی محیط زیست در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تنظیم شد

معرفی مرکز

“بسم الله الرحمن الرحیم“

1مرکز پژوهش های آموزشی شهید مهدوی

آموزش و پرورش مبنای توسعه پایدار و بلندمدت هر کشور است و پویایی نظام آموزشی از ضروریات ملی است.با توجه به تغییرات و تحولات اساسی در روش ها،امکانات و محتواهای آموزشی،پژوهش-نوآوری-به روزآوری از ضروری ترین الزامات نظام های آموزشی سنتی از جمله آموزش در کشور ما است.

مجتمع آموزشی شهید مهدوی که سعی نموده تا حد امکان پیشگام در بهره گیری از پژوهش های آموزشی و نیز از تجربیات جهانی جهت ارتقای آموزش کشور باشد،اقدام به تاسیس مرکز پژوهش های آموزشی در دو گروه روش های نوین آموزشی و آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات(ICT) نموده است.

 مرکز پژوهش های آموزشی شهید مهدوی،اتاق فکری است که رسالت خود می داند با شناخت و مطالعات تطبیقی در عرصه آموزش سایر کشورها و شناخت شرایط موجود نظام آموزشی کشور،نسبت به بومی سازی روش های کارآمد،پیشرو و نوین عرصه آموزش،گام استواری در بنا نهادن نظام آموزشی متعالی در سطح کشور بردارد.

از طرف هیات موسس