مجتمع مهدوی گرامی داشت هفته کتاب و کتابخوانی در پیش دبستان
گرامی داشت هفته کتاب و کتابخوانی در پیش دبستان

طرح برایم بخوان در هفته کتاب در پیش دبستان اجرا شد .

مجتمع مهدوی برگزاری کارگاه آموزشی متفاوت سازی در پیش دبستان
برگزاری کارگاه آموزشی متفاوت سازی در پیش دبستان

کارگاه آموزشی متفاوت سازی برای مربیان پیش دبستان برگزار شد .

مجتمع مهدوی کارگاه نجوم در کلاس های درس پیش دبستان
کارگاه نجوم در کلاس های درس پیش دبستان

کارگاه نجوم در کلاس درس پیش دبستان برگزار شد .

مجتمع مهدوی برگزاری کارگاه پیشگیری از بیماری در پیش دبستان
برگزاری کارگاه پیشگیری از بیماری در پیش دبستان

کارگاه چگونگی شستشوی دست در پیش دبستان برگزار شد .

مجتمع مهدوی پیش دبستان در بازدید از کتابخانه
پیش دبستان در بازدید از کتابخانه

نوآموزان از کتابخانه بازدید کردند .