مجتمع مهدوی پیش دبستان در همایش مدیریت بحران آب
پیش دبستان در همایش مدیریت بحران آب

آب گنجینه دیروز ، سرمایه امروز ، رویای فردا

مجتمع مهدوی دبستان میزبان نوآموزان پیش دبستان .
دبستان میزبان نوآموزان پیش دبستان .

بازدید نوآموزان پیش دبستان از دبستان

مجتمع مهدوی برگزاری جشن سفیران مهر در پیش دبستان
برگزاری جشن سفیران مهر در پیش دبستان

پیش دبستان میزبان پدربزرگ و مادربزرگ ها

مجتمع مهدوی پیش دبستان در بیست و نهمین نمایشگاه دستاورد های دانش آموزی
پیش دبستان در بیست و نهمین نمایشگاه دستاورد های دانش آموزی

نوآموزان پیش دبستان با همراهی اولیا در بیست و نهمین نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان شرکت کردند.

مجتمع مهدوی گرامی داشت هفته سلامت و بهداشت در پیش دبستان
گرامی داشت هفته سلامت و بهداشت در پیش دبستان

پوشش همگانی سلامت برای همه و در همه مکان ها (شعار هفته بهداشت )