مجتمع مهدوی درختکاری در روز جهانی صلح ملل متحد

دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی همگام با دانش آموزان سراسر جهان در

 روز جهانی صلح ملل متحد

درختانی برای اشاعه صلح کاشتند.

این برنامه بین المللی توسط

بنیاد بین المللی آموزش های محیط زیستی(FEE)

و شبکه محیط زیستی آنلاین (ENO)

در سراسر جهان برگزار گردید.

2

مجتمع مهدوی چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی
چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی

چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی

روز دوشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۲

در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد.

سرکار خانم دکتر مبرقعی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هسته پژوهشی آموزش برای توسعه پایدار و دبیر انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران در این جلسه پیرامون

•         مروری بر سیر تغییرات محیط زیست در جهان

•          مروری بر مهمترین محدودیتهای محیط زیستی موجود

•         بیان برخی از مشکلات محیط زیستی در ایران

•         نقش و جایگاه کودکان در حفاظت از محیط زیست

سخرانی کردند.

در حاشیه این گردهمایی، حاضرین از مجتمع، بازدید و از نزدیک با فعالیت های محیط زیستی مجتمع، به ویژه پیش دبستان که ساختمان آن مجهز به سیستم گرمایش خورشیدی است، آشنا شدند و درختی به عنوان یادبود مدارس محیط زیستی کاشتند.

 

 

 

 1