مجتمع مهدوی دبستان شهید مهدوی

7302EC01-E5C6-1CD4-C30F-4975513673D2

مجتمع مهدوی هفته تربیت بدنی
مجتمع مهدوی برگزاری صبحانه سالم
مجتمع مهدوی هفته سلامت روان
مجتمع مهدوی اردوی پایه سوم
مجتمع مهدوی اردوی پایه چهارم
مجتمع مهدوی برگزاری روز جهانی کودک
اردوی پایه دوم
مجتمع مهدوی اردوی پایه دوم
جشن قرآن پایه اول
مجتمع مهدوی جشن قرآن پایه اول
مراسم روز شکوفه ها
مجتمع مهدوی مراسم روز شکوفه ها
روز آتشنشانی وایمنی
مجتمع مهدوی روز آتشنشانی وایمنی