مجتمع مهدوی برگزاری نمایشگاه از فعالیت های نوآموزان پیش دبستان در تعطیلات نوروز
برگزاری نمایشگاه از فعالیت های نوآموزان پیش دبستان در تعطیلات نوروز

سفرنامه ها و پژوهش های نوروزی نوآموزان

مجتمع مهدوی ایستگاه های پژوهشی در پیش دبستان .
ایستگاه های پژوهشی در پیش دبستان .

می شنوم ، می بینم ، عمل می کنم .

مجتمع مهدوی برگزاری کارگاه مشاور در پیش دبستان .
برگزاری کارگاه مشاور در پیش دبستان .

کارگاه روان شناسی تربیتی در پیش دبستان برگزار شد .

مجتمع مهدوی برگزاری جشن نوروز در پیش دبستان
برگزاری جشن نوروز در پیش دبستان

در آستانه بهار، جشن نوروز در پیش دبستان برگزار شد .

مجتمع مهدوی پیش دبستان در جشن خیریه .
پیش دبستان در جشن خیریه .

در آستانه بهار گام های مهربان، پر صلابت و سرشار از مهر و نوع دوستی کودکانمان به حرکت در آمد…