مجتمع مهدوی معاینه دندان در پیش دبستان
معاینه دندان در پیش دبستان

در ادامه ی معاینات دوره ای در پیش دبستان ، معاینه دندان انجام شد .

مجتمع مهدوی کارگاه مربیان فارسی پیش دبستان طرح صد کتاب برتر
کارگاه مربیان فارسی پیش دبستان طرح صد کتاب برتر

یازدهمین کارگاه مربیان فارسی برگزار شد .

مجتمع مهدوی برگزاری جشن پرچم در پیش دبستان
برگزاری جشن پرچم در پیش دبستان

جشن پرچم با حضور پرشور کودکان در مراسم صبح گاه برگزار شد .

مجتمع مهدوی پیش دبستان میزبان اولیا در کلاس درس
پیش دبستان میزبان اولیا در کلاس درس

پدر و مادر عزیزم به آسمان آبی مدرسه ی من خوش آمدید .

مجتمع مهدوی برگزاری نمایشگاه نقاشی در پیش دبستان .
برگزاری نمایشگاه نقاشی در پیش دبستان .

نمایشگاه نقاشی با موضوع هوای پاک .