مجتمع مهدوی جشن پایان تحصیلی پیش دبستان
جشن پایان تحصیلی پیش دبستان

باغ ایرانی آخرین جایگاه سال تحصیلی 96-95 برای پیش دبستان

مجتمع مهدوی اولین دوره مسابقات شطرنج والدین و فرزندان
مجتمع مهدوی جشن سفیران مهر در پیش دبستان
جشن سفیران مهر در پیش دبستان

جشن سفیران مهر در پیش دبستان برگزار شد .

مجتمع مهدوی با پدرم در مدرسه می سازم …
با پدرم در مدرسه می سازم …

پیش دبستان در بیست و هشتمین نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی .

مجتمع مهدوی هفته ی بهداشت در پیش دبستان
هفته ی بهداشت در پیش دبستان

فعالیت های هفته ی بهداشت در پیش دبستان