مجتمع آموزشی شهید مهدوی ارتباط با ما


نشانی مجتمع آموزشی شهید مهدوی: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید سر لشکر فلاحی (زعفرانیه)،خیابان شهید اعجازی،کوچه زنبق،کوچه مینا

 تلفن ۲۲۴۳۵۵۵۰  -  دورنگار۲۲۴۳۵۵۶۰

پست الکترونیک:  info@mahdavischool.org

 

 

 

photo